295_20220426_114337.jpg

Titulárním partnerem našich Národních finále bude firma Vividbooks!

Jestliže jste o Vividbooks ještě neslyšeli, tak je to chyba! Skvělá pomůcka, která může pomoci všem.

Co jsou Vividbooks?

Digitální učební pomůcka pro interaktivní výuku přírodovědných oborů na ZŠ. Představte žákům téma pomocí názorných animací, nechte je diskutovat nad otázkami, inspirujte je k přemýšlení a formulování vlastních názorů. Protože i při hodinách fyziky a chemie může být živo!

https://www.vividbooks.com/

https://www.facebook.com/Vivid...

#partnerNFdecin2022